Rolul Duhului Sfânt în viaţa credinciosului

Dacă Duhul Sfânt este implicat activ în regenerarea omului, atunci este firesc să se înţeleagă şi lucrarea Lui în viaţa credinciosului. Apostolul Ioan redă foarte detailat acest aspect în capitolele 14-16 a Evangheliei sale. Această latură a pnevmatologiei este discutată cu mult curaj şi de către Luca şi Pavel. Înainte de a vedea aceasta, este necesar să se remarce că trimiterea Mângâietorului din pasajele Evangheliei lui Ioan, se referă la acelaşi eveniment despre care Luca vorbeşte în termenii botezului cu Duhul Sfânt sau umplerii cu Duhul Sfânt. În Ioan 16:7 Isus arată că „dacă nu Mă duc Eu, Mîngâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete” Aceeaşi idee este şi în Capitolul 7:39 unde Ioan adaugă un comentariu la ceea ce a spus Isus şi anume: Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Leon Morris adaugă spunând: când lucrarea pământească a lui Isus a fost consumată, Duhul Sfânt a fost dat (FA 2). Lucrarea ispăşitoare a lui Cristos a fost ca un preludiu necesar pentru venirea şi lucrarea Duhului. În Evanghelia după Luca expresia „va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer” cap.11:13 se referă tot la evenimentul cinzecimii (cf. 24:49). Cartea Faptele Apostolilor abundă în înfăţişări ale botezului cu Duhul Sfânt (2:1-4; 8:17; 9:17; 10:44 ş.u.; 19:6 ). Atât în Luca cât şi în Ioan şi în Fapte se vorbeşte în termeni diferiţi, dar despre acelaşi eveniment şi anume botezul cu Duhul Sfânt, care este o împuternicire pentru misiune în special, dar şi susţinere personală. Terminologia redată  de Ioan pentru a contura rolul Duhului în viaţa credinciosului este următoarea:

Duhul Sfânt ca Mângâietor (Ioan 14:16; 15:26; 16:7, 13)

Grecescul „parakletos” poate fi tradus prin: mângâietor, avocat, mijlocitor, cel care vine în ajutor, sfătuitor, sau literal „cel chemat să fie alături”. De fiecare dată în Evanghelia după Ioan prin acest termen este descris Duhul Sfânt. El este dat de către Tatăl în urma intermedierii lui Isus (14:16), în acelaşi timp, este trimis de către Fiul de la Tatăl (15:26; 16:7). Duhul Adevărului este acel „alt Mângâietor” dar de acelaşi fel (gr. alloi) care va susţine lucrarea celor credincioşi. Activitaeta sau rolul Paracletului în viaţa credinciosului este de mai multe feluri, precum:

a) Va rămâne cu voi şi va fi în voi (16:17)

Paracletul îşi exercită rolul de a rămâne cu cei credincioşi, pentru că este imposibil ca ucenicii să rămână „orfani” (v. 18). Alvah Hovey vede în această exprimare ioanină descrierea tovărăşiei a Duhului cu ucenicii săi care nu are loc la nivel general, ci în mod individual cu fiecare ucenic. Duhul avea să rămână cu ei pentru ca prin prezenţa Sa să-i califice pentru lucrare, dar şi în ei, pentru iluminare şi încurajare. Această idee domină cartea Faptele Apostolilor, Duhul Sfânt fiind cel care este prezent în Biserică şi în credincioşi le asigură puterea necesară pentru slujire. Apostolul Pavel aminteşte de două ori în Romani 8 despre locuirea Duhului Sfânt în noi, v.9 … Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi, şi v.11 … Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, pentru a accentua unire mistică a Duhul Sfânt care ne face duhovniceşti. Chiar şi saluturile lui Pavel adresate bisericilor conţin această idee de părtăşie cu Duhul (2 Cor. 13:12: …împărtăşirea Sfîntului Duh). Putem, aşadar, să vedem că Ioan şi Pavel accentuează mai mult perezenţa Duhului în mod individual, în viaţa cedinciosului pe când Luca se axează mai mult pe prezenţa Duhului asupra Bisericii, în general.

b) Îi va învăţa pe credincioşi toate lucrurile şi le va aduce aminte de cuvintele lui Isus (14:26)

Cuvântul profetic al lui Isus, că Duhul Sfânt îi va învăţa toate lucrurile, din Ioan, se împlineşte în istoria bisericii primare şi în viaţa ucenicilor. În Faptele Apostolilor, Luca atestă aceste cuvinte rostite de Isus prin redarea modului cum apostolii şi slujitorii lui Cristos care erau neînvăţaţi şi de rând s-au folosit de îndrăzneala şi iscusinţa dată e Duhul pentru a rănpândi Evanghelia (FA 4:13). Luca continuă să redea în Evanghelia sa rostirea lui Isus unde este accentuat faptul că cei persecutaţi nu trebuie să se îngrijoreze pentru că „Duhul îi va învăţa ce va trebui să vorbească” (Luc.12:12). Mesajul Evangheliei, spune Pavel, nu este caracterizat de perspicacitatea gândirii umane, ci de vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt (1Cor. 2:13). A vorbi prin cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, spune Gordon Fee, înseamnă a explica lucruri spirituale prin cuvinte spirituale învăţate de la Duhul Sfânt. Apoi, Duhul le va aduce aminte de cuvintele lui Isus. Pheme Perkins, arată că a aminti se referă la capacitatea ucenicilor de a înţelege adevărata semnificaţie a cuvintelor şi faptelor lui Isus după înviere.  Aşa a fost scris Noul Testament, prin acţiunea Duhului de a le aminti şi a-i inspira pe autori să scrie (cf. 2 Tim:3:16). Vedem, aşadar, cum acţiunea Duhului de a învăţa şi aminti este conturată din poziţii diferite de toţi trei Ioan, Luca şi Pavel.

c) Îi va călăuzi în tot adevărul (16:13)

Verbul la viitor indicativ „odegesei” are semnificaţia de a arăta calea şi face referire la un ghid care introduce pe un călător într-o ţară necunoscută. Pe scurt, în Fapte, Duhul este cel care călăuzeşte Biserica, alegând oamenii pentru lucrare (13:2) şi îndrumându-i spre locurile necesare (16:7 ş. u.) Ideea călăuzirii Duhului o întâlnim şi la Pavel în Rom 8:14; Gal 5:18 unde e folosit termenul ago – a conduce. Călăuzirea Duhului este în tot adevărul. Putem deduce din cele de mai sus că din perspectivă ioanină călăuzirea Duhului este generală, din perspectiva lucană, ea este mai mult pentru misiune, pe când la Pavel, se vede accentuată mai mult călăuzirea Duhului în viaţa personală a credinciosului.


Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: